ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน แผน OT มีนาคม .61_หัวท...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 28, 2018, 10:41:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

106 กระทู้
106 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jathuthip
ใน แบบฟอร์ม 404 ให้รพ.สต.
เมื่อ มีนาคม 14, 2018, 06:38:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

61 กระทู้
61 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน cfoธาตุน้อย
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 04:40:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน รายชื่อ จนท ให้พี่อีด
เมื่อ มีนาคม 09, 2018, 03:04:21 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

275 กระทู้
245 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ธาตุกลาง
ใน รายงานยุทธศาสตร์ ธาตุกลา...
เมื่อ มีนาคม 14, 2018, 03:02:05 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

50 กระทู้
50 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา
ใน รายงานเบิกยา+วมย จาก รพ....
เมื่อ มีนาคม 13, 2018, 08:47:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1230 กระทู้
1215 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน คบส.2 ปีงบประมาณ 2561 รพ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:56:05 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

16 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน ผลLABชุดใหญ่ 12 มีค.61
เมื่อ มีนาคม 13, 2018, 09:49:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

70 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน Re: รับคะแนนการฝึกปฎิบั...
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 05:24:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

204 กระทู้
102 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ มีนาคม 15, 2018, 01:11:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

329 กระทู้
132 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ธาตุกลาง
ใน Re: แบบรายงานประจำเดือนก...
เมื่อ มีนาคม 15, 2018, 11:56:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

36 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน งานแหม่ม
เมื่อ มกราคม 17, 2018, 10:42:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

157 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ให้พี่อิ๊ว
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 04:25:41 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jathuthip
ใน ให้หนึ่ง
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 10:38:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1218 กระทู้
685 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ธาตุกลาง
ใน Re: ขอความร่วมมือสำรวจข้...
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 04:20:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

256 กระทู้
254 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน แผน OT มี.ค.61 รพ.สต.กลา...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 11:02:14 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

361 กระทู้
361 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcuo3577
ใน 43 files 1 ต.ค.60-16 มี...
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 01:59:50 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2780 กระทู้
1388 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน Re: รายงาน 506 รพ.สต.ยาง...
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 03:49:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

160 กระทู้
142 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน Re: รง 506 9-12 มีค.61 ร...
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 03:48:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน DM
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2018, 09:38:38 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

6 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน ฝากให้ดงยางครับ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2018, 09:10:07 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tuk_srisuk
ใน เชิญประชุมโซน 3 วันที่ ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2018, 10:52:45 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน กอก
เมื่อ มีนาคม 09, 2018, 11:41:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน ให้ออย
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 03:37:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

10165 กระทู้ ใน 5079 หัวข้อ โดย 79 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: wilaree
กระทู้ล่าสุด: "คบส.2 ปีงบประมาณ 2561 รพ..." ( วันนี้ เวลา 11:56:05 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

13 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 29. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)