ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน แผน OT _เมษายน_ 61_หัวท...
เมื่อ มีนาคม 22, 2018, 02:31:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

112 กระทู้
112 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จานเขื่อง
ใน GL+CFO กุมภาพันธ์ 61 จาน...
เมื่อ มีนาคม 20, 2018, 02:05:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

65 กระทู้
65 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน CFO สสอ.เขื่องใน กพ.61
เมื่อ มีนาคม 20, 2018, 03:10:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน รายชื่อ จนท ให้พี่อีด
เมื่อ มีนาคม 09, 2018, 03:04:21 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

276 กระทู้
246 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน รง.ฝ่ายยุท_มีค.61_หัวทุ่...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 09:26:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

73 กระทู้
73 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน รายงานบริหารเวชภัณฑ์ มีค...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 02:51:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1231 กระทู้
1216 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน รายงานอาหารปลอดภัย กพ61 ...
เมื่อ มีนาคม 20, 2018, 12:23:13 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

16 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน ผลLABชุดใหญ่ 12 มีค.61
เมื่อ มีนาคม 13, 2018, 09:49:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

89 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน Re: รับรายงานการฝึกปฎิบ...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 11:35:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

204 กระทู้
102 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน Re: รายงานผลการดำเนินงาน...
เมื่อ มีนาคม 15, 2018, 01:11:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

335 กระทู้
133 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน รง.พัฒนาการเด็ก มีค.61_ห...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 08:48:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

36 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน งานแหม่ม
เมื่อ มกราคม 17, 2018, 10:42:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

157 กระทู้
151 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ให้พี่อิ๊ว
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 04:25:41 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jathuthip
ใน ให้หนึ่ง
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 10:38:12 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1267 กระทู้
712 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ขอเชิญประชุมงบค่าเสื่อม ...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 03:47:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

260 กระทู้
258 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน OT เม.ย.61 รพ.สต.หนองโน
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 11:41:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

372 กระทู้
372 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน 43 แฟ้ม รพ.สต.ชีทวน 16...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 04:32:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2853 กระทู้
1426 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน 506 รพ.สต.ชีทวน 18-22 มี...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 04:37:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

165 กระทู้
146 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 11:19:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

3 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน DM
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2018, 09:38:38 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

7 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน ขอส่งแบบลงทะเบียนและรายล...
เมื่อ มีนาคม 20, 2018, 03:39:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน ฝากงานให้น้องออย สร้างถ่...
เมื่อ มีนาคม 23, 2018, 11:24:30 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน กอก
เมื่อ มีนาคม 09, 2018, 11:41:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

15 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน ให้ออย
เมื่อ มีนาคม 16, 2018, 03:37:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

10403 กระทู้ ใน 5218 หัวข้อ โดย 79 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: wilaree
กระทู้ล่าสุด: "506 รพ.สต.ชีทวน 18-22 มี..." ( มีนาคม 23, 2018, 04:37:14 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

17 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 17. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)