ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

14 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน แผน OT พฤษภาคม 61 รพ.สต....
เมื่อ เมษายน 30, 2018, 10:19:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

245 กระทู้
245 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน GL รพ.สต.โนนรัง เดือน เ...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2018, 12:16:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

136 กระทู้
136 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน CFO สสอ.เขื่องใน เม.ย 61
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2018, 08:47:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

29 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน ใบส่งของ
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 11:59:49 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

323 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน รง.ฝ่ายยุทธ เมย.61 หัว...
เมื่อ พฤษภาคม 16, 2018, 04:39:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

161 กระทู้
160 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย tuk_srisuk
ใน รง.บริหารเวชภัณฑ์ พ.ค....
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:01:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1249 กระทู้
1234 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน คบส. 2 ปี 61 รพ.สต.บ...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 12:43:33 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

28 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ธาตุกลาง
ใน รายชื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง...
เมื่อ พฤษภาคม 02, 2018, 01:58:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

114 กระทู้
52 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ตย.นส.ให้พี่โอ่ง
เมื่อ พฤษภาคม 17, 2018, 04:15:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

228 กระทู้
123 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน สถานการณ์ไข้เลือดออกรายว...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 03:43:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

369 กระทู้
150 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน รับบริจาคโลหิต 24 พค. 6...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2018, 02:57:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

37 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ขอเชิญส่งใบสมัครทีมผู้ก่...
เมื่อ พฤษภาคม 10, 2018, 03:48:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

190 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03581
ใน รายงานแพทย์แผนไทย เม.ย....
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 11:37:27 AM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน แผน ot รพ.สต.บุตร มี.ค.2...
เมื่อ มีนาคม 05, 2018, 10:57:40 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1476 กระทู้
905 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน Re: ขอเชิญบริจาคโลหิต 2...
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:05:08 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

312 กระทู้
309 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน แผน OT เดือน พฤษภาคม2561...
เมื่อ พฤษภาคม 09, 2018, 11:30:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

444 กระทู้
444 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน 43 แฟ้ม รพ.สต.ชีทวน 11-...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 04:07:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

3341 กระทู้
1670 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน 506 15-17 พค.61 หนองโน (...
เมื่อ พฤษภาคม 19, 2018, 03:42:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

186 กระทู้
167 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 01:20:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน รายงาน
เมื่อ พฤษภาคม 07, 2018, 12:47:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

18 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน ประชุมโซน2 -7พ.ค.61
เมื่อ พฤษภาคม 04, 2018, 03:30:15 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน ฝากงานให้ ผอ.กำธร
เมื่อ เมษายน 23, 2018, 02:25:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

4 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน รายงานเงิน เม.ย 61
เมื่อ พฤษภาคม 01, 2018, 03:37:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

31 กระทู้
31 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 18 พค.61
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2018, 03:51:18 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน สรุปผลงานแดงหม้อ61
เมื่อ เมษายน 03, 2018, 02:22:49 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

11887 กระทู้ ใน 6311 หัวข้อ โดย 79 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: wilaree
กระทู้ล่าสุด: "รง.บริหารเวชภัณฑ์ พ.ค...." ( วันนี้ เวลา 04:01:32 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 1 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
toffee

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 14. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)