ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

212 กระทู้
212 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน OT ก.ค.62 รพ.สต.หนองโน (...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2019, 03:50:45 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1357 กระทู้
1352 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืนGL ดงยาง 6 แก้ไข
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:42:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

598 กระทู้
595 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน CFO62 รพ.สต.บ้านไทย มิ.ย...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2019, 05:43:29 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

76 กระทู้
74 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน 404 ปี 60 กลางใหญ่ แก้ไข...
เมื่อ มิถุนายน 25, 2019, 09:28:31 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

564 กระทู้
515 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Nattaporn
ใน ส่งรายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ ...
เมื่อ กรกฎาคม 08, 2019, 05:31:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน ไฟล์ข่าวงานสุขศึกษา
เมื่อ พฤษภาคม 23, 2019, 01:31:43 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน รายชื่ออสม.ขอตกเบิก สอ.เ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 01:22:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

846 กระทู้
844 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา
ใน สรุปรายงานมูลค่าเบิกยา ร...
เมื่อ กรกฎาคม 11, 2019, 05:31:47 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1320 กระทู้
1300 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน รายงานสำรวจร้านค้าร้านชำ...
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2019, 04:32:45 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

130 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน ผลคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่...
เมื่อ พฤษภาคม 13, 2019, 04:48:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

595 กระทู้
191 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน คำสั่ง พอ.สว. ให้พี่โอ่ง
เมื่อ กรกฎาคม 09, 2019, 10:39:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

379 กระทู้
209 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน ก้อนข้อมูล รง. 506 12-7-...
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2019, 11:37:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

507 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย toffee
ใน Re: รับรายงานสังเกตพฤติก...
เมื่อ กรกฎาคม 14, 2019, 11:35:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 20, 2019, 02:06:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

51 กระทู้
15 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu14850
ใน แบบสำรวจข้อมูลด้านการสุข...
เมื่อ พฤษภาคม 08, 2019, 03:19:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

481 กระทู้
463 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต....
เมื่อ กรกฎาคม 05, 2019, 02:16:19 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน 1
เมื่อ กรกฎาคม 12, 2019, 04:10:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

3088 กระทู้
2089 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:36:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

549 กระทู้
545 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน OT-เวรยาม-วันทำการ-รพ.สต...
เมื่อ มิถุนายน 20, 2019, 04:03:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน รายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 12:18:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

705 กระทู้
705 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 43 แฟ้ม ศสม.เขื่องใน 5-...
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2019, 08:17:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

6893 กระทู้
3460 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน Re: รายงาน 506-วันที่ 8-...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:11:28 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

368 กระทู้
346 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 03:36:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน รายงานการเบิกวัคซีน ว 3/...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2019, 02:20:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน ข้อมูล PAP62 รพ.สต.กุดกะ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 11:25:59 AM

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

15 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน คุณสมบัติ ตู้เย็น 62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 03:30:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

90 กระทู้
79 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน TOดงยาง
เมื่อ มิถุนายน 07, 2019, 03:10:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

23 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน สันแฟ้ม5ดาว ให้ศรีสุข
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2019, 04:12:33 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

37 กระทู้
29 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03580
ใน Re: ไทย
เมื่อ กรกฎาคม 13, 2019, 10:07:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

156 กระทู้
154 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 15กค62
เมื่อ กรกฎาคม 15, 2019, 04:14:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน บุตร
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 01:33:14 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

23008 กระทู้ ใน 13843 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "รง 506 อ เขื่องใน วันที่..." ( วันนี้ เวลา 03:36:36 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

47 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 65. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)