ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

93 กระทู้
93 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน แผน OT มีค.62 รพ.สต.แขม ...
เมื่อ มีนาคม 12, 2019, 02:33:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

1072 กระทู้
1068 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน GL นาคำใหญ่2
เมื่อ มีนาคม 18, 2019, 10:44:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

465 กระทู้
462 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03585
ใน CFO กุมภาพันธ์ 62 รพ.สต...
เมื่อ มีนาคม 18, 2019, 10:04:04 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

73 กระทู้
71 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน สขร.ให้อิ้ด
เมื่อ มีนาคม 13, 2019, 03:33:28 PM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

519 กระทู้
470 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.หนองโน
ใน รายงานยุทธศาสตร์ กพ.62 ร...
เมื่อ มีนาคม 08, 2019, 03:40:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน รายชื่ออสม.ขอตกเบิก สอ.เ...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 01:22:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

668 กระทู้
666 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา
ใน สรุปรายงานมูลค่าเบิกยา ร...
เมื่อ มีนาคม 07, 2019, 04:17:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1310 กระทู้
1290 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน Re: สำรวจการใช้ชุดทดสอบ ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:43:56 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

99 กระทู้
23 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน รายชื่อผป.62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2019, 02:49:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

539 กระทู้
170 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน งานให้พี่จีระนันท์ 11
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:39:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

353 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน รง.เบิกวัคซีนตค59-กย60 ร...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2019, 03:10:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

486 กระทู้
188 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน Re: แบบรับรายงาน 6-11 ปี...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:42:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

5 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ วันนี้ เวลา 02:06:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

49 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน แผน อบรม CPR รพ.สต.กุดกะ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:15:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

426 กระทู้
408 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน รง.แพทย์แผนไทย ก.พ.62 รพ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:08:39 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duangcheewan
ใน คำสั่ง ล่าสุดจ้าา
เมื่อ มกราคม 10, 2019, 02:37:03 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2695 กระทู้
1766 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน Re: รับข้อมูล ต. LTC
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:18:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

546 กระทู้
542 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สถานีอนามัยหัวทุ่ง
ใน ส่งโอที เดือนเมษายน2562 ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 12:55:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน รายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 01, 2019, 12:18:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

679 กระทู้
679 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 43 แฟ้ม ศสม.เขื่องใน 8-1...
เมื่อ มีนาคม 15, 2019, 03:32:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

6142 กระทู้
3064 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน 506 18-20 มีค.62 รพ.สต.ก...
เมื่อ วันนี้ เวลา 04:49:54 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

313 กระทู้
294 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:40:47 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน รายงานการเบิกวัคซีน ว 3/...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 22, 2019, 02:20:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.กุดกะเสียน
ใน ข้อมูล PAP62 รพ.สต.กุดกะ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 11, 2019, 11:25:59 AM

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

15 กระทู้
14 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน คุณสมบัติ ตู้เย็น 62
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2019, 03:30:14 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

86 กระทู้
76 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน driver epson l120
เมื่อ มีนาคม 10, 2019, 10:36:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

21 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Kanchana
ใน ฝากงาน
เมื่อ มีนาคม 05, 2019, 01:40:19 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

33 กระทู้
27 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน กอก
เมื่อ มีนาคม 04, 2019, 02:05:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

132 กระทู้
131 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.สร้างถ่อ
ใน ให้จ๋วน
เมื่อ มีนาคม 19, 2019, 01:50:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03578
ใน บุตร
เมื่อ มกราคม 23, 2019, 01:33:14 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

20564 กระทู้ ใน 12084 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "506 18-20 มีค.62 รพ.สต.ก..." ( วันนี้ เวลา 04:49:54 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

26 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 57. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)