ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ส้มป่อย2
ใน CFO มค.61 ส้มป่อย (ส่งให...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2018, 09:14:22 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

28 กระทู้
28 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน CFO61รพ.สต.แขม มค.61 แก้...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 05:53:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน แบบฟอร์ม ซื้อจ้าง รพ.สต.
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 10:42:55 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

249 กระทู้
220 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน รง.ฝายยุทธ มค.61 รพ.สต.ห...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 02:50:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1215 กระทู้
1200 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน รายงานตรวจอาหารปลอดภัยเด...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 09:09:53 AM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

37 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน ผลLAB 8 กพ.61
เมื่อ กุมภาพันธ์ 12, 2018, 03:01:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย จีระนันท์
ใน แบบฟอร์มรับรายชื่อผู้เข...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 15, 2018, 11:39:44 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

176 กระทู้
92 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย amporn
ใน แบบรายงาน HPV เข็มที่ 2 ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 03:24:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

297 กระทู้
121 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จานเขื่อง
ใน รง พัฒนาการ ม.ค. 61 จาน...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2018, 10:09:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

40 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย charoenchai
ใน งานแหม่ม
เมื่อ มกราคม 17, 2018, 10:42:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

137 กระทู้
131 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย duangcheewan
ใน ให้น้องหนึ่ง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2018, 01:21:26 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

5 กระทู้
4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย jathuthip
ใน ให้หนึ่ง
เมื่อ มกราคม 31, 2018, 02:31:46 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

1083 กระทู้
577 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน การประเมินส่วนขาดตามเกณฑ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 05:00:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

227 กระทู้
225 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน Re: OT กพ 61 รพสต.แขม
เมื่อ กุมภาพันธ์ 09, 2018, 03:35:57 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน รับรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศา...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2018, 07:49:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

329 กระทู้
329 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน 43 แฟ้ม รพ.สต.ชีทวน 9-1...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 04:15:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

2478 กระทู้
1239 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.นาคำใหญ่
ใน 506 12-14 กพ. 2561 รพ.สต...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 17, 2018, 04:39:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

126 กระทู้
119 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 11:02:37 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

2 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แขม
ใน Re: ส่งให้พี่อ้อ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2018, 04:19:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน ให้กาง ยางน้อย
เมื่อ กุมภาพันธ์ 07, 2018, 04:04:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน ฝากงานให้ ผอ กำธร รพ.สต....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 14, 2018, 03:34:11 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 16กพ.61
เมื่อ กุมภาพันธ์ 16, 2018, 09:08:16 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

9193 กระทู้ ใน 4444 หัวข้อ โดย 79 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: wilaree
กระทู้ล่าสุด: "506 12-14 กพ. 2561 รพ.สต..." ( กุมภาพันธ์ 17, 2018, 04:39:26 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

9 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 11. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)