ประกาศข่าว

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าวทั่วไป

ประกาศข่าวทั่วไป

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ประชุม Cup bord ครั้งที่...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 20, 2018, 07:09:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศข่าว จัดซื้อ - จัดจ้าง

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

งานบริหารและการเงิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานบริหารทั่วไป

นายชนะ หอมจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน

36 กระทู้
36 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.จานเขื่อง
ใน แผนOT ธค 61
เมื่อ พฤศจิกายน 30, 2018, 10:35:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน GL

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

783 กระทู้
779 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืนตรวจพัสดุยา61 บุตร
เมื่อ พฤศจิกายน 29, 2018, 10:42:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน CFO

นางจตุทิพย์ โรจน์รัตนะธานี ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

337 กระทู้
334 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย moph 00314
ใน คืน CFO 61 รวมลูกข่ายเขื...
เมื่อ ตุลาคม 18, 2018, 09:00:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการเงินการบัญชี

นางสาวศศิธร บุญหาญ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

66 กระทู้
64 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03586
ใน ให้ กุดกะเสียน
เมื่อ พฤศจิกายน 22, 2018, 11:19:38 AM

งานวิชาการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนายุทธศาสตร์

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

457 กระทู้
427 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน รายงานยุทธ จาก รพ.สต.ศรี...
เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 10:08:56 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานประกันสุขภาพ

นายพีรพล เหนือเกาะหวาย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย IT_SSOKN
ใน ความครอบคลุมหลักประกันสุ...
เมื่อ เมษายน 10, 2018, 10:56:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพภาคประชาชน

นางเสาวณี กิตติพิทยานนท์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pinit
ใน อสม.แก้ไข 03579
เมื่อ มิถุนายน 04, 2018, 10:03:17 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเภสัชสาธารณสุข

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

517 กระทู้
515 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ปิยธิดา
ใน สรุปรายงานมูลค่าเบิกยา ร...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2018, 05:32:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานคุ้มครองผู้บริโภค

นางวิลาวัลย์ มีศิลป์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

1299 กระทู้
1282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ชีทวน
ใน รายงานอาหารปลอดภัย พ.ย. ...
เมื่อ ธันวาคม 05, 2018, 02:41:39 PM

งานสนับสนุนบริการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางรัชวรรณ เจริญชัย ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

97 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย rachawan
ใน แผนคัดกรองมะเร็งตับ มะเร...
เมื่อ ธันวาคม 03, 2018, 01:04:13 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย

นางจีระนันท์ คำแฝง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญ

484 กระทู้
154 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03577
ใน Re: แบบฟอร์มและแนวทางการ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:08:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานควบคุมโรคติดต่อ

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

347 กระทู้
178 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน เอกสารถึง รพ.สต.หัวทุ่งค...
เมื่อ วันนี้ เวลา 10:26:19 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์และสุขภาพจิต

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

436 กระทู้
171 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03570
ใน Re: รับ - ส่งข้อมูล 43 แ...
เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 04:09:25 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานทันตสาธารณสุข

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยาเสพติด

นางสาวอัมพร ครองยุทธ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิลารักษ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

48 กระทู้
12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน Re: รับรายงานตรวจสารเคมี...
เมื่อ ตุลาคม 30, 2018, 03:01:36 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก

นางสาวดวงชีวัน สมพงษ์ ตำแหน่ง นักการแพทย์แผนไทย

374 กระทู้
356 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.ยางน้อย
ใน ประกวด อสมดีเด่น.สาขาแพท...
เมื่อ วันนี้ เวลา 01:00:08 PM

งานสารบรรณ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานระบบ IT

นายวชิระ เลือดหนองหาร ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานสารบรรณ

นางสาววรรณพร ทองแปลง ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย surasak
ใน งาน
เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 03:15:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าว สสอ.เขื่องใน

นางสาววรรณวิสา ร่มเย็น ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

2437 กระทู้
1523 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน ขอเชิญประชุมชี้แจงการบริ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:44:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานยานพาหนะ

นายอนุชิต ภาระพล ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานอาคารสถานที่ ห้องประชุม

นายนาตยา นิลฉ่ำ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ระบบ รับ ส่ง รายงาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป

512 กระทู้
508 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน 506รพ.สต.กุดตากล้า3-6ธ.ค...
เมื่อ ธันวาคม 06, 2018, 10:37:06 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงานยุทธศาสตร์

4 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รัตนา2559
ใน รพ.สต.กุดตากล้า
เมื่อ มีนาคม 02, 2018, 11:16:00 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม

639 กระทู้
639 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03579
ใน 43 แฟ้ม ทั้งหมด รพ.สต.ธา...
เมื่อ ธันวาคม 08, 2018, 12:38:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

5330 กระทู้
2664 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu14850
ใน รง.506 รอบวันที่ 10-12 ธ...
เมื่อ วันนี้ เวลา 11:36:38 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง รายงาน 506 รพ.เขื่องใน

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

274 กระทู้
255 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน รง 506 อ เขื่องใน วันที่...
เมื่อ ธันวาคม 12, 2018, 11:45:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงานวัณโรค งานโรคเอดส์และกามโรค

น.ส.กนกวรรณ ชาวอุบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 10946
ใน 506 อ เขื่องใน วันที่ 01...
เมื่อ มกราคม 08, 2018, 01:26:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ - ส่ง ข้อมูลงาน MCH คปสอ.เขื่องใน

ห้องสนทนา และรับ-ส่งข้อมูล งานอนามัยแม่และเด็ก งานตำบลนมแม่

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงานเยี่ยมบ้าน

ห้องรายงานผลการเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้าน สสอ.เขื่องใน+รพ.เขื่องใน

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รายงาน Pap และ VIA

0 กระทู้
0 หัวข้อ

รับ-ส่งข้อมูลโซน

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 1

รพ.สต.ท่าไห /ชีทวน /แขม /หนองโน /หัวดอน

14 กระทู้
13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย 03571
ใน ขั้นตอนการปิดบัญชี
เมื่อ ตุลาคม 17, 2018, 10:22:34 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2

รพ.สต.ยางน้อย /ดงยาง /โนนใหญ่ /จานเขื่อง /กุดกระเสียน

70 กระทู้
62 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu_03569
ใน ฝากให้พี่ยิ้มโนนใหญ่
เมื่อ ธันวาคม 11, 2018, 02:39:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3

รพ.สต.ยางขี้นก /ผักแว่น /หนองเหล่า /โนนรัง /ศรีสุข

16 กระทู้
16 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03589
ใน TOR คอม
เมื่อ พฤศจิกายน 21, 2018, 02:28:23 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4

รพ.สต.กอก /กลางใหญ่ /ไผ่ /ไทย /โพนทอง

24 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.บ้านกอก
ใน กอก
เมื่อ ธันวาคม 08, 2018, 09:45:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 5

รพ.สต.สร้างถ่อ /กุดตากล้า /ศรีบัว /หัวทุ่ง /ส้มป่อย

99 กระทู้
98 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcu03565
ใน 12 ธค.61
เมื่อ ธันวาคม 12, 2018, 11:49:31 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6

รพ.สต.ธาตุน้อย /ธาตุกลาง /นาคำใหญ่ /บุตร /แดงหม้อ

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ubu55
ใน งานฝากให้พี่พุทธรักษา
เมื่อ ธันวาคม 07, 2018, 02:42:19 PM

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ โปรแกรมที่จำเป็น

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เผยแพร่เอกสารวิชาการ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

18224 กระทู้ ใน 10436 หัวข้อ โดย 74 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: pcu03579
กระทู้ล่าสุด: "ประกวด อสมดีเด่น.สาขาแพท..." ( วันนี้ เวลา 01:00:08 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

15 บุคคลทั่วไป, 6 สมาชิก

ผู้ใช้เมื่อ 15 นาทีที่ผ่านมา:
สอ.ธาตุกลาง, รพ.สต.สร้างถ่อ, pcu03580, รพ.สต.หนองโน, สอ.ยางน้อย, pcu03585

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 38. ออนไลน์มากที่สุด: 116 (กรกฎาคม 12, 2013, 02:09:36 PM)