สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี => ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน => ข้อความที่เริ่มโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:34:03 am

หัวข้อ: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 23, 2020, 10:34:03 am
630116 ANCยางขี้นก นส.มลฤดี นวลศรี162874

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 07, 2020, 03:54:55 pm
630128 ANCยางขี้นก นส.วนิดา วงศ์นาเรือง186906
630128 ANCยางขี้นก นายจิตติพงษ์ มัดหา186907

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 12, 2020, 02:10:53 pm
630206 ANCยางขี้นก นส.วนิดา วงศ์นาเรือง186906

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 06, 2020, 09:35:55 am
630303 ANCยางขี้นก นายอภิสร ตระการจันทร์113538
630303 ANCยางขี้นก นส.อนงค์นาฏ วรรณทวี114444

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 20, 2020, 02:36:45 pm
630305 Hbtypingยางขี้นก นายอภิสร แก้วลุน113538
630305 Hbtypingยางขี้นก นส.อนงค์นาฏ วรรณทวี114444

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 27, 2020, 08:27:29 am
630324 ANCยางขี้นก นายอดิศร ไพละออ151589
630324 ANCยางขี้นก นส.ศรีไพร ธงศรี44551

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 17, 2020, 09:19:35 am
630409 ANCยางขี้นก นางสาวไก่น้อย ออนตา187467
630409 ANCยางขี้นก นายพงษ์เพช๊ชร โต้งกระโทก54412

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ เมษายน 24, 2020, 03:51:30 pm
630413 Hbtypigยางขี้นก นายพงษ์เพ็ชร โต้งกระโทก54412
630413 Hbtypingยางขี้นก  นส.ไก่น้อย อ่อนตา187467

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤษภาคม 28, 2020, 11:36:09 am
630521 ANCยางขี้นก นส.สุวรรณา รักใคร่37314
630521 ANCยางขี้นก นายสุริยา การินทร์76937

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 02, 2020, 11:41:24 am
630630 ANCยางขี้นก นส.เนติภรณ์ วารินทร์40412
630630 ANCยางขี้นก นายทองพูล สัจธรรม130079

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 21, 2020, 02:58:36 pm
630702 Hbtypingยางขี้นก นส.เนติภรณ์ วารินทร์40412
630702 Hbtypingยางขี้นก นายทองพลู สัจธรรม130079

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 30, 2020, 02:39:46 pm
630723 ANCยางขี้นก นส.สุวรรณา รักใคร่37314

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ สิงหาคม 10, 2020, 10:30:43 am
601215 Hbtypingยางขี้นก นางคำนาง (ต่างด้าว)
601215 Hbtypingยางขี้นก นายโชคชัย วรรณทวี

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ สิงหาคม 10, 2020, 10:54:07 am
630804 ANCยางขี้นก นส.คำนาง บู้นะพา179635
630804 ANCยางขี้นก นส.อโณทัย โนนใหญ่76559
630804 ANCยางขี้นก นายโชคชัย วรรณทวี93957
630804 ANCยางขี้นก นายสัญญา อ๊อดเอก105805

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 01, 2020, 02:38:49 pm
630929 ANCยางขี้นก นส.ณัฐภัทร การินทร์89347

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ตุลาคม 30, 2020, 03:46:47 pm
631027 ANCยางขี้นก นส.สุภาษิณี การินทร์108646
631027 ANCยางขี้นก นายอนุชิต แสนทวีสุข71926

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ พฤศจิกายน 09, 2020, 03:38:42 pm
631103 ANCยางขี้นก นส.อโณทัย โนนใหญ่76559

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ ธันวาคม 25, 2020, 03:49:12 pm
631222 ANCยางขี้นก นส.วริดา อุ่นคำ154936
631222 ANCยางขี้นก นายถาวร อินทร์โสม63310

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มกราคม 14, 2021, 10:10:11 am
640105 ANCยางขี้นก นส.คำนาง บู็นะพา179635

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 16, 2021, 02:42:47 pm
640211 ANCยางขี้นก นส.อัปสร วรรณทวี103207

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กุมภาพันธ์ 22, 2021, 09:24:49 am
640216 ANCยางขี้นก นส.พรรณปพร วรรณทวี84774

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มีนาคม 26, 2021, 02:45:58 pm
640323 ANCยางขี้นก นส.สุภาษิณี การินทร์108464

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 11, 2021, 03:22:46 pm
640608 ANCยางขี้นก นส.คำเปรี้ยว ลัตตะนะวง183834
640608 ANCยางขี้นก นส.อนุสรา มณีลอย58832
640608 ANCยางขี้นก นายจักรกฤษณ์ พื้นผา80457
640608 ANCยางขี้นก นายสุริยันต์ มุธุสิทธิ์2265

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ มิถุนายน 24, 2021, 03:26:44 pm
640622 ANCยางขี้นก นส.เสาวลักษณ์ ธงศรี99416

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 06, 2021, 02:13:06 pm
640701 ยางขี้นก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 06, 2021, 03:11:14 pm
640629ยางขี้นก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]
หัวข้อ: Re: รพสต.ยางขี้นก
เริ่มหัวข้อโดย: labknh ที่ กรกฎาคม 15, 2021, 03:01:14 pm
Hb typing ยางขี้นก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]