สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิชาการ => งานพัฒนายุทธศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: IT_SSOKN ที่ ตุลาคม 10, 2017, 11:32:55 AM

หัวข้อ: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: IT_SSOKN ที่ ตุลาคม 10, 2017, 11:32:55 AM
เรียนหัวหน้าฝ่ายทุกท่านครับ
ขอให้ทุกฝ่ายจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนางานสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขื่องใน 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี   ปีงบประมาณ 2561
โดยให้ลงรายละเอียดงานตามฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และขอความร่วมมือให้ท่านส่งข้อมูลกลับไดที่
E mail : npppampam5821@gmail.com
ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ครับ
ขอบพระคุณครับ
หัวข้อ: Re: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 ฝ่ายคุ้มครอง
เริ่มหัวข้อโดย: jathuthip ที่ ตุลาคม 15, 2017, 09:46:34 PM
: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 ฝ่ายคุ้มครอง
หัวข้อ: Re: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561ฝ่ายคุ้มครอง/การเงิน แก้ไข
เริ่มหัวข้อโดย: jathuthip ที่ ตุลาคม 16, 2017, 03:30:18 PM
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561ฝ่ายคุ้มครอง/การเงิน  แก้ไข
หัวข้อ: Re: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: rachawan ที่ ตุลาคม 17, 2017, 04:26:42 PM
แผน61 NCD
หัวข้อ: Re: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561ฝ่ายคุ้มครอง/การเงิน แก้ไขล่าสุด
เริ่มหัวข้อโดย: jathuthip ที่ ตุลาคม 18, 2017, 10:40:59 AM
 แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561ฝ่ายคุ้มครอง/การเงิน แก้ไขล่าสุด
หัวข้อ: Re: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 งานยาเสพติด
เริ่มหัวข้อโดย: Koomthorn ที่ ตุลาคม 20, 2017, 07:51:22 AM
งานยาเสพติด
หัวข้อ: Re: แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 คุ้มครอง/การเงินแก้ไขล่าสุด
เริ่มหัวข้อโดย: jathuthip ที่ ตุลาคม 20, 2017, 10:17:15 AM
แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561 คุ้มครอง/การเงินแก้ไขล่าสุด