สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งานวิชาการ => งานพัฒนายุทธศาสตร์ => ข้อความที่เริ่มโดย: IT_SSOKN ที่ พฤศจิกายน 01, 2017, 11:44:44 AM

หัวข้อ: แจ้งการส่งรายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำเดือน ปี งบประมาณ 2561
เริ่มหัวข้อโดย: IT_SSOKN ที่ พฤศจิกายน 01, 2017, 11:44:44 AM
เรียน  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

      ด้วย  งานพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน  ขอแจ้งแนวทางการส่งรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยีประจำเดือน เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในแนวทางเดียวกัน ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ นั้น
      
ในการนี้  งานพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน   จึงขอแจ้งให้ท่านส่งรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยี ดังนี้
๑. รายงานเกิด-ตาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต
๒. รายงานการสันนิษฐานสาเหตุการตาย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต
๓. รายงาน ๔๐๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รพ.สต
โดยให้ส่งเข้าที่ ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน เวปไซต์สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน หัวข้อรับ-ส่งรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโน
โลยี ภายในวันที่ ๒ ของเดือน  และท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานได้ที่เวปไซต์หัวข้อดังกล่าว
http://www.ssokn.com/uploadfile/index.php?board=3.0