สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

งานสนับสนุนบริการ => งานการแพทย์และสุขภาพจิต => ข้อความที่เริ่มโดย: ubu55 ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:46:49 PM

หัวข้อ: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: ubu55 ที่ กุมภาพันธ์ 19, 2018, 03:46:49 PM
 ;)
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: Kanchana ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 11:56:05 AM
รพ.สต.หนองเหล่า
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.กุดกะเสียน ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 11:57:02 AM
รพ.สต.กุดกะเสียน
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu14850 ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 12:17:48 PM
รพ.สต.ยางขี้นก
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03583 ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 12:29:40 PM
 ;D ;D รพ.สต.ไผ่
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03581 ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 02:40:04 PM
รพ.สต.โพนทอง
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: รพ.สต.บ้านกอก ที่ กุมภาพันธ์ 23, 2018, 02:54:31 PM
รพ.สต.บ้านกอก
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.ส้มป่อย2 ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2018, 10:05:14 AM
รพ.สต.ส้มป่อย ส่งแบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: toffee ที่ กุมภาพันธ์ 24, 2018, 02:02:00 PM
แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า รพ.สต กลางใหญ่ ปี 2561
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03585 ที่ กุมภาพันธ์ 25, 2018, 01:44:47 PM
รพ.สต.โนนรัง
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03570 ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2018, 10:38:02 AM
รายงานการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงภาวะซึมเศร้า กพ61 ดงยาง
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: รพ.สต.จานเขื่อง ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2018, 10:41:04 AM
รงคัดกรองซึมเศร้ากพ 61
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03577 ที่ กุมภาพันธ์ 27, 2018, 11:33:53 AM
รพ.สต.แดงหม้อ
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.ชีทวน ที่ มีนาคม 04, 2018, 04:12:14 PM
รพ.สต.ชีทวน
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03580 ที่ มีนาคม 05, 2018, 01:16:29 PM
รพ.สต.บ้านไทย
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.ยางน้อย ที่ มีนาคม 05, 2018, 01:40:50 PM
แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561 ยางน้อย
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: 10946 ที่ มีนาคม 06, 2018, 09:44:22 AM
การดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
ศสม.เขื่องใน
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนา2559 ที่ มีนาคม 06, 2018, 03:22:36 PM
รพ.สต.กุดตากล้า
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.ธาตุกลาง ที่ มีนาคม 15, 2018, 11:56:06 AM
รพ.สต.ธาตุกลาง
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03586 ที่ มีนาคม 21, 2018, 02:00:27 PM
รพ.สต.ผักแว่น
หัวข้อ: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.นาคำใหญ่ ที่ มีนาคม 21, 2018, 03:51:14 PM
รพ.สต.นาคำใหญ่
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.แขม ที่ มีนาคม 22, 2018, 02:10:08 PM
Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561 กพ.61 รพ.สต.แขม
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: รพ.สต.จานเขื่อง ที่ มีนาคม 28, 2018, 12:21:31 PM
รายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
หัวข้อ: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: รัตนา2559 ที่ มีนาคม 28, 2018, 01:48:43 PM
รพ.สต.กุดตากล้า เดือนมีนาคม 2561
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: สอ.ชีทวน ที่ มีนาคม 28, 2018, 02:36:49 PM
มีนาคม 61 รพ.สต.ชีทวน
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: toffee ที่ มีนาคม 28, 2018, 03:45:03 PM
แบบรายงานประจำเดือนมีนาคม การดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561 รพ.สต กลางใหญ่
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: pcu03585 ที่ มีนาคม 29, 2018, 01:47:53 PM
รพ.สต.โนนรัง
หัวข้อ: Re: แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ปี 2561
เริ่มหัวข้อโดย: toffee ที่ พฤษภาคม 04, 2018, 10:39:05 AM
แบบรายงานประจำเดือนการดำเนินงานคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า เมย.ปี 2561
หัวข้อ: รายงานคัดกรองภาวะซึมเศร้า
เริ่มหัวข้อโดย: รพ.สต.บ้านกอก ที่ พฤษภาคม 07, 2018, 03:26:36 PM
เม.ย.2561 บ้านกอก