สถิติทั่วไป - pcu03585

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
44 วัน, 46 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
2798 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
270 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 34 posts (11%)
  8 am
 • 59 posts (18%)
  9 am
 • 49 posts (15%)
  10 am
 • 43 posts (13%)
  11 am
 • 23 posts (7%)
  12 pm
 • 40 posts (13%)
  1 pm
 • 27 posts (8%)
  2 pm
 • 30 posts (9%)
  3 pm
 • 7 posts (2%)
  4 pm
 • 3 posts (1%)
  5 pm
 • 1 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (1%)
  7 pm
 • 1 posts (0%)
  8 pm
 • 0 posts (0%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
104 posts of the member's 2798 posts (3.72%)
104
รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม
53 posts of the member's 2798 posts (1.89%)
53
งานคุ้มครองผู้บริโภค
29 posts of the member's 2798 posts (1.04%)
29
ข่าว สสอ.เขื่องใน
22 posts of the member's 2798 posts (0.79%)
22
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
17 posts of the member's 2798 posts (0.61%)
17
งานควบคุมโรคติดต่อ
16 posts of the member's 2798 posts (0.57%)
16
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
15 posts of the member's 2798 posts (0.54%)
15
งานพัฒนายุทธศาสตร์
14 posts of the member's 2798 posts (0.50%)
14
รายงาน GL
9 posts of the member's 2798 posts (0.32%)
9
รายงาน CFO
9 posts of the member's 2798 posts (0.32%)
9

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม
53 posts of the board's 541 posts (9.80%)
9.80%
งานควบคุมโรคติดต่อ
16 posts of the board's 250 posts (6.40%)
6.40%
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
15 posts of the board's 242 posts (6.20%)
6.20%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 37 posts (5.41%)
5.41%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2 posts of the board's 46 posts (4.35%)
4.35%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
17 posts of the board's 398 posts (4.27%)
4.27%
รายงาน CFO
9 posts of the board's 232 posts (3.88%)
3.88%
งานพัฒนายุทธศาสตร์
14 posts of the board's 387 posts (3.62%)
3.62%
รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
104 posts of the board's 4133 posts (2.52%)
2.52%
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
9 posts of the board's 385 posts (2.34%)
2.34%