สถิติทั่วไป - pcu14850

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
59 วัน, 22 ชั่วโมงและ 43 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
3205 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
455 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 15 posts (3%)
  8 am
 • 81 posts (15%)
  9 am
 • 66 posts (13%)
  10 am
 • 61 posts (12%)
  11 am
 • 18 posts (3%)
  12 pm
 • 41 posts (8%)
  1 pm
 • 68 posts (13%)
  2 pm
 • 86 posts (16%)
  3 pm
 • 78 posts (15%)
  4 pm
 • 3 posts (1%)
  5 pm
 • 1 posts (0%)
  6 pm
 • 0 posts (0%)
  7 pm
 • 1 posts (0%)
  8 pm
 • 1 posts (0%)
  9 pm
 • 2 posts (0%)
  10 pm
 • 3 posts (1%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
181 posts of the member's 3205 posts (5.65%)
181
งานคุ้มครองผู้บริโภค
54 posts of the member's 3205 posts (1.68%)
54
ข่าว สสอ.เขื่องใน
37 posts of the member's 3205 posts (1.15%)
37
งานเภสัชสาธารณสุข
37 posts of the member's 3205 posts (1.15%)
37
รายงาน GL
32 posts of the member's 3205 posts (1.00%)
32
รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม
32 posts of the member's 3205 posts (1.00%)
32
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
27 posts of the member's 3205 posts (0.84%)
27
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
21 posts of the member's 3205 posts (0.66%)
21
งานควบคุมโรคติดต่อ
19 posts of the member's 3205 posts (0.59%)
19
รายงาน CFO
18 posts of the member's 3205 posts (0.56%)
18

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
4 posts of the board's 22 posts (18.18%)
18.18%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 6
1 posts of the board's 7 posts (14.29%)
14.29%
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
27 posts of the board's 471 posts (5.73%)
5.73%
งานควบคุมโรคติดต่อ
19 posts of the board's 376 posts (5.05%)
5.05%
รับ - ส่ง รายงาน 43 แฟ้ม
32 posts of the board's 701 posts (4.56%)
4.56%
งานเภสัชสาธารณสุข
37 posts of the board's 835 posts (4.43%)
4.43%
งานคุ้มครองผู้บริโภค
54 posts of the board's 1315 posts (4.11%)
4.11%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 51 posts (3.92%)
3.92%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
21 posts of the board's 549 posts (3.83%)
3.83%
รายงาน CFO
18 posts of the board's 563 posts (3.20%)
3.20%