สถิติทั่วไป - moph 00314

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
16 วัน, 7 ชั่วโมงและ 51 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
2322 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
532 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 6 posts (1%)
  12 am
 • 1 posts (0%)
  1 am
 • 2 posts (0%)
  2 am
 • 2 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 1 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 4 posts (1%)
  8 am
 • 10 posts (2%)
  9 am
 • 58 posts (11%)
  10 am
 • 79 posts (15%)
  11 am
 • 12 posts (2%)
  12 pm
 • 50 posts (9%)
  1 pm
 • 48 posts (9%)
  2 pm
 • 56 posts (11%)
  3 pm
 • 40 posts (8%)
  4 pm
 • 7 posts (1%)
  5 pm
 • 23 posts (4%)
  6 pm
 • 23 posts (4%)
  7 pm
 • 26 posts (5%)
  8 pm
 • 28 posts (5%)
  9 pm
 • 41 posts (8%)
  10 pm
 • 15 posts (3%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รายงาน GL
441 posts of the member's 2322 posts (18.99%)
441
งานการเงินการบัญชี
33 posts of the member's 2322 posts (1.42%)
33
รายงาน CFO
26 posts of the member's 2322 posts (1.12%)
26
งานคุ้มครองผู้บริโภค
14 posts of the member's 2322 posts (0.60%)
14
ข่าว สสอ.เขื่องใน
10 posts of the member's 2322 posts (0.43%)
10
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 posts of the member's 2322 posts (0.04%)
1
งานพัฒนายุทธศาสตร์
1 posts of the member's 2322 posts (0.04%)
1
งานสารบรรณ
1 posts of the member's 2322 posts (0.04%)
1
งานเภสัชสาธารณสุข
1 posts of the member's 2322 posts (0.04%)
1

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานการเงินการบัญชี
33 posts of the board's 73 posts (45.21%)
45.21%
รายงาน GL
441 posts of the board's 1072 posts (41.14%)
41.14%
งานสารบรรณ
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
รายงาน CFO
26 posts of the board's 465 posts (5.59%)
5.59%
งานคุ้มครองผู้บริโภค
14 posts of the board's 1309 posts (1.07%)
1.07%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
1 posts of the board's 99 posts (1.01%)
1.01%
ข่าว สสอ.เขื่องใน
10 posts of the board's 2682 posts (0.37%)
0.37%
งานพัฒนายุทธศาสตร์
1 posts of the board's 519 posts (0.19%)
0.19%
งานเภสัชสาธารณสุข
1 posts of the board's 668 posts (0.15%)
0.15%