สถิติทั่วไป - pcu03583

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
39 วัน, 5 ชั่วโมงและ 53 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
2421 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
220 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 17 posts (6%)
  8 am
 • 40 posts (14%)
  9 am
 • 48 posts (16%)
  10 am
 • 44 posts (15%)
  11 am
 • 8 posts (3%)
  12 pm
 • 17 posts (6%)
  1 pm
 • 32 posts (11%)
  2 pm
 • 30 posts (10%)
  3 pm
 • 34 posts (12%)
  4 pm
 • 10 posts (3%)
  5 pm
 • 3 posts (1%)
  6 pm
 • 3 posts (1%)
  7 pm
 • 2 posts (1%)
  8 pm
 • 1 posts (0%)
  9 pm
 • 2 posts (1%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
51 posts of the member's 2421 posts (2.11%)
51
ข่าว สสอ.เขื่องใน
33 posts of the member's 2421 posts (1.36%)
33
งานเภสัชสาธารณสุข
31 posts of the member's 2421 posts (1.28%)
31
งานคุ้มครองผู้บริโภค
29 posts of the member's 2421 posts (1.20%)
29
รายงาน GL
19 posts of the member's 2421 posts (0.78%)
19
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
18 posts of the member's 2421 posts (0.74%)
18
รายงาน CFO
18 posts of the member's 2421 posts (0.74%)
18
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the member's 2421 posts (0.66%)
16
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
16 posts of the member's 2421 posts (0.66%)
16
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
14 posts of the member's 2421 posts (0.58%)
14

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานเภสัชสาธารณสุข
31 posts of the board's 835 posts (3.71%)
3.71%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
18 posts of the board's 549 posts (3.28%)
3.28%
รายงาน CFO
18 posts of the board's 563 posts (3.20%)
3.20%
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
16 posts of the board's 503 posts (3.18%)
3.18%
งานบริหารทั่วไป
6 posts of the board's 195 posts (3.08%)
3.08%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4 posts of the board's 130 posts (3.08%)
3.08%
งานควบคุมโรคติดต่อ
11 posts of the board's 376 posts (2.93%)
2.93%
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the board's 556 posts (2.88%)
2.88%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4
1 posts of the board's 36 posts (2.78%)
2.78%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
14 posts of the board's 587 posts (2.38%)
2.39%