สถิติทั่วไป - pcu03583

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
39 วัน, 10 ชั่วโมงและ 14 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
2430 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
229 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 2 posts (1%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 18 posts (6%)
  8 am
 • 41 posts (14%)
  9 am
 • 48 posts (16%)
  10 am
 • 45 posts (15%)
  11 am
 • 8 posts (3%)
  12 pm
 • 20 posts (7%)
  1 pm
 • 33 posts (11%)
  2 pm
 • 30 posts (10%)
  3 pm
 • 34 posts (11%)
  4 pm
 • 10 posts (3%)
  5 pm
 • 3 posts (1%)
  6 pm
 • 3 posts (1%)
  7 pm
 • 2 posts (1%)
  8 pm
 • 1 posts (0%)
  9 pm
 • 2 posts (1%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
51 posts of the member's 2430 posts (2.10%)
51
ข่าว สสอ.เขื่องใน
34 posts of the member's 2430 posts (1.40%)
34
งานเภสัชสาธารณสุข
33 posts of the member's 2430 posts (1.36%)
33
งานคุ้มครองผู้บริโภค
29 posts of the member's 2430 posts (1.19%)
29
รายงาน GL
21 posts of the member's 2430 posts (0.86%)
21
รายงาน CFO
20 posts of the member's 2430 posts (0.82%)
20
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
18 posts of the member's 2430 posts (0.74%)
18
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
17 posts of the member's 2430 posts (0.70%)
17
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the member's 2430 posts (0.66%)
16
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
15 posts of the member's 2430 posts (0.62%)
15

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานเภสัชสาธารณสุข
33 posts of the board's 885 posts (3.73%)
3.73%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 28 posts (3.57%)
3.57%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
2 posts of the board's 57 posts (3.51%)
3.51%
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
17 posts of the board's 517 posts (3.29%)
3.29%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
18 posts of the board's 549 posts (3.28%)
3.28%
รายงาน CFO
20 posts of the board's 642 posts (3.12%)
3.12%
งานบริหารทั่วไป
7 posts of the board's 240 posts (2.92%)
2.92%
งานควบคุมโรคติดต่อ
11 posts of the board's 384 posts (2.86%)
2.86%
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the board's 571 posts (2.80%)
2.80%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4
1 posts of the board's 41 posts (2.44%)
2.44%