สถิติทั่วไป - pcu03586

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
45 วัน, 1 ชั่วโมงและ 45 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
3111 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
411 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 5 posts (1%)
  7 am
 • 96 posts (19%)
  8 am
 • 71 posts (14%)
  9 am
 • 60 posts (12%)
  10 am
 • 51 posts (10%)
  11 am
 • 21 posts (4%)
  12 pm
 • 46 posts (9%)
  1 pm
 • 62 posts (12%)
  2 pm
 • 59 posts (12%)
  3 pm
 • 20 posts (4%)
  4 pm
 • 1 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (0%)
  7 pm
 • 2 posts (0%)
  8 pm
 • 2 posts (0%)
  9 pm
 • 1 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
207 posts of the member's 3111 posts (6.65%)
207
งานเภสัชสาธารณสุข
34 posts of the member's 3111 posts (1.09%)
34
งานคุ้มครองผู้บริโภค
33 posts of the member's 3111 posts (1.06%)
33
ข่าว สสอ.เขื่องใน
32 posts of the member's 3111 posts (1.03%)
32
รายงาน GL
27 posts of the member's 3111 posts (0.87%)
27
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
22 posts of the member's 3111 posts (0.71%)
22
รายงาน CFO
22 posts of the member's 3111 posts (0.71%)
22
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
17 posts of the member's 3111 posts (0.55%)
17
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
17 posts of the member's 3111 posts (0.55%)
17
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the member's 3111 posts (0.51%)
16

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
งานการเงินการบัญชี
6 posts of the board's 76 posts (7.89%)
7.89%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
7 posts of the board's 130 posts (5.38%)
5.38%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 23 posts (4.35%)
4.35%
งานเภสัชสาธารณสุข
34 posts of the board's 846 posts (4.02%)
4.02%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 51 posts (3.92%)
3.92%
งานบริหารทั่วไป
8 posts of the board's 212 posts (3.77%)
3.77%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
22 posts of the board's 595 posts (3.70%)
3.70%
รายงาน CFO
22 posts of the board's 598 posts (3.68%)
3.68%
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
17 posts of the board's 481 posts (3.53%)
3.53%