สถิติทั่วไป - pcu03586

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
44 วัน, 11 ชั่วโมงและ 28 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
3048 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
357 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 3 posts (1%)
  7 am
 • 80 posts (18%)
  8 am
 • 60 posts (14%)
  9 am
 • 55 posts (13%)
  10 am
 • 45 posts (10%)
  11 am
 • 16 posts (4%)
  12 pm
 • 40 posts (9%)
  1 pm
 • 54 posts (12%)
  2 pm
 • 56 posts (13%)
  3 pm
 • 20 posts (5%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (0%)
  7 pm
 • 2 posts (0%)
  8 pm
 • 2 posts (0%)
  9 pm
 • 1 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
176 posts of the member's 3048 posts (5.77%)
176
งานคุ้มครองผู้บริโภค
33 posts of the member's 3048 posts (1.08%)
33
ข่าว สสอ.เขื่องใน
29 posts of the member's 3048 posts (0.95%)
29
งานเภสัชสาธารณสุข
28 posts of the member's 3048 posts (0.92%)
28
รายงาน GL
21 posts of the member's 3048 posts (0.69%)
21
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
19 posts of the member's 3048 posts (0.62%)
19
รายงาน CFO
17 posts of the member's 3048 posts (0.56%)
17
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
17 posts of the member's 3048 posts (0.56%)
17
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the member's 3048 posts (0.52%)
16
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
16 posts of the member's 3048 posts (0.52%)
16

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
งานการเงินการบัญชี
6 posts of the board's 73 posts (8.22%)
8.22%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 21 posts (4.76%)
4.76%
งานบริหารทั่วไป
4 posts of the board's 93 posts (4.30%)
4.30%
งานเภสัชสาธารณสุข
28 posts of the board's 678 posts (4.13%)
4.13%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 49 posts (4.08%)
4.08%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4 posts of the board's 99 posts (4.04%)
4.04%
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
16 posts of the board's 426 posts (3.76%)
3.76%
รายงาน CFO
17 posts of the board's 465 posts (3.66%)
3.66%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
19 posts of the board's 539 posts (3.52%)
3.53%