สถิติทั่วไป - pcu03586

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
44 วัน, 20 ชั่วโมงและ 16 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
3087 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
388 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 5 posts (1%)
  7 am
 • 91 posts (19%)
  8 am
 • 69 posts (15%)
  9 am
 • 56 posts (12%)
  10 am
 • 47 posts (10%)
  11 am
 • 20 posts (4%)
  12 pm
 • 42 posts (9%)
  1 pm
 • 58 posts (12%)
  2 pm
 • 60 posts (13%)
  3 pm
 • 20 posts (4%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (0%)
  7 pm
 • 2 posts (0%)
  8 pm
 • 2 posts (0%)
  9 pm
 • 1 posts (0%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
192 posts of the member's 3087 posts (6.22%)
192
งานคุ้มครองผู้บริโภค
33 posts of the member's 3087 posts (1.07%)
33
งานเภสัชสาธารณสุข
32 posts of the member's 3087 posts (1.04%)
32
ข่าว สสอ.เขื่องใน
31 posts of the member's 3087 posts (1.00%)
31
รายงาน GL
24 posts of the member's 3087 posts (0.78%)
24
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
22 posts of the member's 3087 posts (0.71%)
22
รายงาน CFO
20 posts of the member's 3087 posts (0.65%)
20
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
17 posts of the member's 3087 posts (0.55%)
17
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
17 posts of the member's 3087 posts (0.55%)
17
งานพัฒนายุทธศาสตร์
16 posts of the member's 3087 posts (0.52%)
16

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
งานการเงินการบัญชี
6 posts of the board's 73 posts (8.22%)
8.22%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
7 posts of the board's 130 posts (5.38%)
5.38%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 21 posts (4.76%)
4.76%
งานบริหารทั่วไป
7 posts of the board's 158 posts (4.43%)
4.43%
งานเภสัชสาธารณสุข
32 posts of the board's 786 posts (4.07%)
4.07%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 51 posts (3.92%)
3.92%
รายงาน CFO
20 posts of the board's 530 posts (3.77%)
3.77%
งานการแพทย์แผนไทยและงานการแพทย์ทางเลือก
17 posts of the board's 459 posts (3.70%)
3.70%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
22 posts of the board's 608 posts (3.62%)
3.62%