สถิติทั่วไป - รพ.สต.จานเขื่อง

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
33 วัน, 19 ชั่วโมงและ 52 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
1754 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
166 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 2 posts (1%)
  7 am
 • 4 posts (2%)
  8 am
 • 23 posts (10%)
  9 am
 • 33 posts (14%)
  10 am
 • 55 posts (24%)
  11 am
 • 12 posts (5%)
  12 pm
 • 26 posts (11%)
  1 pm
 • 41 posts (18%)
  2 pm
 • 19 posts (8%)
  3 pm
 • 7 posts (3%)
  4 pm
 • 1 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 3 posts (1%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 5 posts (2%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 1 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2
29 posts of the member's 1754 posts (1.65%)
29
งานคุ้มครองผู้บริโภค
26 posts of the member's 1754 posts (1.48%)
26
งานเภสัชสาธารณสุข
26 posts of the member's 1754 posts (1.48%)
26
ข่าว สสอ.เขื่องใน
24 posts of the member's 1754 posts (1.37%)
24
รายงาน GL
24 posts of the member's 1754 posts (1.37%)
24
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
22 posts of the member's 1754 posts (1.25%)
22
งานบริหารทั่วไป
13 posts of the member's 1754 posts (0.74%)
13
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
13 posts of the member's 1754 posts (0.74%)
13
รายงาน CFO
12 posts of the member's 1754 posts (0.68%)
12
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
10 posts of the member's 1754 posts (0.57%)
10

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2
29 posts of the board's 90 posts (32.22%)
32.22%
งานบริหารทั่วไป
13 posts of the board's 183 posts (7.10%)
7.10%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
6 posts of the board's 130 posts (4.62%)
4.62%
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
22 posts of the board's 503 posts (4.37%)
4.37%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 51 posts (3.92%)
3.92%
งานเภสัชสาธารณสุข
26 posts of the board's 802 posts (3.24%)
3.24%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
13 posts of the board's 571 posts (2.28%)
2.28%
รายงาน CFO
12 posts of the board's 561 posts (2.14%)
2.14%
งานคุ้มครองผู้บริโภค
26 posts of the board's 1315 posts (1.98%)
1.98%
รายงาน GL
24 posts of the board's 1248 posts (1.92%)
1.92%