สถิติทั่วไป - รพ.สต.จานเขื่อง

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
34 วัน, 22 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
1765 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
178 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 1 posts (0%)
  6 am
 • 3 posts (1%)
  7 am
 • 4 posts (2%)
  8 am
 • 24 posts (10%)
  9 am
 • 37 posts (15%)
  10 am
 • 55 posts (23%)
  11 am
 • 12 posts (5%)
  12 pm
 • 27 posts (11%)
  1 pm
 • 42 posts (17%)
  2 pm
 • 20 posts (8%)
  3 pm
 • 7 posts (3%)
  4 pm
 • 1 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 3 posts (1%)
  7 pm
 • 0 posts (0%)
  8 pm
 • 6 posts (2%)
  9 pm
 • 0 posts (0%)
  10 pm
 • 1 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

งานเภสัชสาธารณสุข
30 posts of the member's 1765 posts (1.70%)
30
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2
29 posts of the member's 1765 posts (1.64%)
29
งานคุ้มครองผู้บริโภค
26 posts of the member's 1765 posts (1.47%)
26
รายงาน GL
26 posts of the member's 1765 posts (1.47%)
26
ข่าว สสอ.เขื่องใน
24 posts of the member's 1765 posts (1.36%)
24
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
24 posts of the member's 1765 posts (1.36%)
24
งานบริหารทั่วไป
15 posts of the member's 1765 posts (0.85%)
15
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
15 posts of the member's 1765 posts (0.85%)
15
รายงาน CFO
14 posts of the member's 1765 posts (0.79%)
14
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
10 posts of the member's 1765 posts (0.57%)
10

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2
29 posts of the board's 104 posts (27.88%)
27.88%
งานบริหารทั่วไป
15 posts of the board's 240 posts (6.25%)
6.25%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
3 posts of the board's 57 posts (5.26%)
5.26%
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
24 posts of the board's 517 posts (4.64%)
4.64%
งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
2 posts of the board's 51 posts (3.92%)
3.92%
งานเภสัชสาธารณสุข
30 posts of the board's 885 posts (3.39%)
3.39%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
15 posts of the board's 617 posts (2.43%)
2.43%
รายงาน CFO
14 posts of the board's 642 posts (2.18%)
2.18%
งานคุ้มครองผู้บริโภค
26 posts of the board's 1323 posts (1.97%)
1.97%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
10 posts of the board's 549 posts (1.82%)
1.82%