สถิติทั่วไป - pcu03570

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
31 วัน, 10 ชั่วโมงและ 25 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
2461 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
250 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 1 posts (0%)
  6 am
 • 1 posts (0%)
  7 am
 • 2 posts (1%)
  8 am
 • 19 posts (6%)
  9 am
 • 37 posts (12%)
  10 am
 • 52 posts (16%)
  11 am
 • 20 posts (6%)
  12 pm
 • 35 posts (11%)
  1 pm
 • 42 posts (13%)
  2 pm
 • 66 posts (21%)
  3 pm
 • 33 posts (10%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (1%)
  7 pm
 • 3 posts (1%)
  8 pm
 • 3 posts (1%)
  9 pm
 • 2 posts (1%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

งานเภสัชสาธารณสุข
47 posts of the member's 2461 posts (1.91%)
47
รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
43 posts of the member's 2461 posts (1.75%)
43
งานคุ้มครองผู้บริโภค
42 posts of the member's 2461 posts (1.71%)
42
รายงาน GL
28 posts of the member's 2461 posts (1.14%)
28
ข่าว สสอ.เขื่องใน
26 posts of the member's 2461 posts (1.06%)
26
รายงาน CFO
25 posts of the member's 2461 posts (1.02%)
25
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
21 posts of the member's 2461 posts (0.85%)
21
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
13 posts of the member's 2461 posts (0.53%)
13
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
12 posts of the member's 2461 posts (0.49%)
12
งานควบคุมโรคติดต่อ
12 posts of the member's 2461 posts (0.49%)
12

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4 posts of the board's 51 posts (7.84%)
7.84%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4 posts of the board's 57 posts (7.02%)
7.02%
งานเภสัชสาธารณสุข
47 posts of the board's 885 posts (5.31%)
5.31%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2
5 posts of the board's 104 posts (4.81%)
4.81%
รายงาน CFO
25 posts of the board's 642 posts (3.89%)
3.89%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
21 posts of the board's 549 posts (3.83%)
3.83%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 28 posts (3.57%)
3.57%
งานคุ้มครองผู้บริโภค
42 posts of the board's 1323 posts (3.17%)
3.17%
งานควบคุมโรคติดต่อ
12 posts of the board's 384 posts (3.12%)
3.13%
งานบริหารทั่วไป
7 posts of the board's 240 posts (2.92%)
2.92%