สถิติทั่วไป - pcu03570

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
31 วัน, 3 ชั่วโมงและ 10 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
2449 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
237 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 1 posts (0%)
  6 am
 • 1 posts (0%)
  7 am
 • 2 posts (1%)
  8 am
 • 19 posts (6%)
  9 am
 • 34 posts (11%)
  10 am
 • 48 posts (16%)
  11 am
 • 21 posts (7%)
  12 pm
 • 34 posts (11%)
  1 pm
 • 41 posts (13%)
  2 pm
 • 62 posts (20%)
  3 pm
 • 33 posts (11%)
  4 pm
 • 0 posts (0%)
  5 pm
 • 0 posts (0%)
  6 pm
 • 2 posts (1%)
  7 pm
 • 3 posts (1%)
  8 pm
 • 3 posts (1%)
  9 pm
 • 2 posts (1%)
  10 pm
 • 0 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

งานเภสัชสาธารณสุข
43 posts of the member's 2449 posts (1.76%)
43
งานคุ้มครองผู้บริโภค
42 posts of the member's 2449 posts (1.71%)
42
รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
42 posts of the member's 2449 posts (1.71%)
42
ข่าว สสอ.เขื่องใน
26 posts of the member's 2449 posts (1.06%)
26
รายงาน GL
25 posts of the member's 2449 posts (1.02%)
25
รายงาน CFO
22 posts of the member's 2449 posts (0.90%)
22
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
21 posts of the member's 2449 posts (0.86%)
21
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
12 posts of the member's 2449 posts (0.49%)
12
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
12 posts of the member's 2449 posts (0.49%)
12
งานพัฒนายุทธศาสตร์
11 posts of the member's 2449 posts (0.45%)
11

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
4 posts of the board's 51 posts (7.84%)
7.84%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 2
5 posts of the board's 90 posts (5.56%)
5.56%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
7 posts of the board's 130 posts (5.38%)
5.38%
งานเภสัชสาธารณสุข
43 posts of the board's 802 posts (5.36%)
5.36%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 22 posts (4.55%)
4.55%
รายงาน CFO
22 posts of the board's 561 posts (3.92%)
3.92%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
21 posts of the board's 548 posts (3.83%)
3.83%
งานคุ้มครองผู้บริโภค
42 posts of the board's 1315 posts (3.19%)
3.19%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 4
1 posts of the board's 34 posts (2.94%)
2.94%
งานควบคุมโรคติดต่อ
11 posts of the board's 375 posts (2.93%)
2.93%