สถิติทั่วไป - toffee

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
24 วัน, 17 ชั่วโมงและ 59 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
1319 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
212 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 0 posts (0%)
  12 am
 • 0 posts (0%)
  1 am
 • 0 posts (0%)
  2 am
 • 0 posts (0%)
  3 am
 • 0 posts (0%)
  4 am
 • 0 posts (0%)
  5 am
 • 0 posts (0%)
  6 am
 • 0 posts (0%)
  7 am
 • 2 posts (1%)
  8 am
 • 21 posts (8%)
  9 am
 • 25 posts (9%)
  10 am
 • 20 posts (7%)
  11 am
 • 8 posts (3%)
  12 pm
 • 17 posts (6%)
  1 pm
 • 29 posts (11%)
  2 pm
 • 53 posts (19%)
  3 pm
 • 65 posts (24%)
  4 pm
 • 19 posts (7%)
  5 pm
 • 5 posts (2%)
  6 pm
 • 3 posts (1%)
  7 pm
 • 1 posts (0%)
  8 pm
 • 4 posts (1%)
  9 pm
 • 1 posts (0%)
  10 pm
 • 1 posts (0%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

รับ - ส่ง รายงาน 506 สสอ.เขื่องใน
97 posts of the member's 1319 posts (7.35%)
97
งานคุ้มครองผู้บริโภค
22 posts of the member's 1319 posts (1.67%)
22
รายงาน GL
21 posts of the member's 1319 posts (1.59%)
21
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
16 posts of the member's 1319 posts (1.21%)
16
ข่าว สสอ.เขื่องใน
14 posts of the member's 1319 posts (1.06%)
14
งานเภสัชสาธารณสุข
14 posts of the member's 1319 posts (1.06%)
14
รายงาน CFO
14 posts of the member's 1319 posts (1.06%)
14
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
13 posts of the member's 1319 posts (0.99%)
13
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
13 posts of the member's 1319 posts (0.99%)
13
งานบริหารทั่วไป
9 posts of the member's 1319 posts (0.68%)
9

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

งานพัฒนารูปแบบบริการ & EMS
1 posts of the board's 5 posts (20.00%)
20.00%
งานบริหารทั่วไป
9 posts of the board's 151 posts (5.96%)
5.96%
โซนสาธารณสุขเขื่องใน 3
1 posts of the board's 21 posts (4.76%)
4.76%
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
4 posts of the board's 130 posts (3.08%)
3.08%
งานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
16 posts of the board's 600 posts (2.67%)
2.67%
รายงาน CFO
14 posts of the board's 530 posts (2.64%)
2.64%
งานการแพทย์และสุขภาพจิต
13 posts of the board's 502 posts (2.59%)
2.59%
รับ - ส่ง รายงานบริหารงานทั่วไป
13 posts of the board's 548 posts (2.37%)
2.37%
งานควบคุมโรคติดต่อ
8 posts of the board's 369 posts (2.17%)
2.17%
งานเภสัชสาธารณสุข
14 posts of the board's 758 posts (1.85%)
1.85%