กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: ศสม.เขื่องใน
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:14:36 PM »
630519 ANCเขื่องใน นางทัศนีย์ เกตุบุตร89428
630519 ANCเขื่องใน นส.สุพรรษา ทวีศรี95825
2
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.แดงหม้อ
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:14:02 PM »
630519 ANCแดงหม้อ นายสงกรานต์ ศิริปี35103
630519 ANCแดงหม้อ นส.ณัฐวิภา ทุมวงค์35666
3
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ท่าไห
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:13:31 PM »
630519 ANCท่าไห นส.เกษสุดารัตน์ แสวงพันธ์81191
630519 ANCท่าไห นส.กาญจนารัตน์ ถาวรพัฒน์66988
630519 ANCท่าไห นส.กาญจนา ใจซื่อ131596
4
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ท่าไห
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:12:46 PM »
630519 ANCท่าไห นายสุระเดช โคสพ133891
630519 ANCท่าไห นายธนภัทร จันทรัตน์183713
630519 ANCท่าไห นายจอนนี่ เวียงวิไล187707
5
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ธาตุกลาง
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:11:44 PM »
630519 ANCธาตุกลาง นายสมจิต ผดาวัลย์168221
630519 ANCธาตุกลาง นส.อมร สุขรักษ์151515
630519 ANCธาตุกลาง นส.นุจรี รุ่งเรือง119433
6
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.นาคำใหญ่
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:10:59 PM »
630519 ANCนาคำใหญ่ นส.สุพัตรา นักรบไพร187709
7
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ผักแว่น
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:10:39 PM »
630519 ANCผักแว่น นายพัฒนพงษ์ สายใจ187706
630519 ANCผักแว่น นส.ยุญญาพร อุทัยแพน63153
8
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.หนองโน
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:09:47 PM »
630519 ANCหนองโน นส.จุไรรัตน์ เชื้อเมฆ63595
630519 ANCหนองโน นส.ขนิษฐา บุญลือ63568
9
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.หนองเหล่า
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:09:15 PM »
630519 ANCหนองเหล่า นายศรนะรินทร์ ผาชา164555
630519 ANCหนองเหล่า นส.บังอร บุญสงค์78254
10
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.หัวทุ่ง
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ พฤษภาคม 21, 2020, 03:08:40 PM »
630519 ANCหัวทุ่ง นายสมภาร พรมมาตย์119037
630519 ANCหัวทุ่ง นส.ชนัญญา สิงห์สถิตย์178912
หน้า: [1] 2 3 ... 10