กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ศรีสุข
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:38:26 AM »
630121 ANCศรีสุข นส.ฐานุพร สุทธิประภา185905
2
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ยางน้อย
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:38:06 AM »
630121 ANCยางน้อย นางมณีวรรณ สิมมา923
630121 ANCยางน้อย นายธรรมรัตน์ เกษรพุฒ121352
3
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.กอก
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:37:34 AM »
630121 ANCบ้านกอก นส.ศิริพล พลพวก58854
630121 ANCบ้านกอก นายทวีชัย พลพวก77175
4
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.แดงหม้อ
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:36:55 AM »
630121 ANCแดงหม้อ นส.ธัญญาภรณ์ พันธ์สนิท68262
5
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.ชีทวน
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:36:36 AM »
630121 ANCชีทวน นายอดิศร ปรพสารทอง124993
630121 ANCชีทวนนางหวานใจ คุณเกษม186851
6
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.กลางใหญ่
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:35:55 AM »
630121 ANCกลางใหญ่ นส.สิริมา โทระพันธ์151509
630121 ANCกลางใหญ่ นายยุทธสิทธิ์ บัวศรี89130
7
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.หนองเหล่า
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:35:04 AM »
630116 ANCหนองเหล่า นส.นิรมล บุญประจง88630
630116 ANCหนองเหล่า นายกระวี ภารการ64368
8
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.สร้างถ่อ
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:34:22 AM »
630116 ANCสร้างถ่อ นส.พรรณี ภูมิชัย49244
9
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / รพสต.ยางขี้นก
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:34:03 AM »
630116 ANCยางขี้นก นส.มลฤดี นวลศรี162874
10
ผลห้องปฏิบัติการจาก รพ.เขื่องใน / Re: รพสต.หนองเหล่า
« กระทู้ล่าสุด โดย labknh เมื่อ มกราคม 23, 2020, 10:33:29 AM »
630114 ANCหนองเหล่า นส.จุรีพร ทองไทย43036
หน้า: [1] 2 3 ... 7