งานพัฒนายุทธศาสตร์

หัวข้อ

(1/58) > >>

[1] รับ ssop รพ.สต.

[2] รับรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยีประจำเดือน มกราคม 2561

[3] รับรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยีประจำเดือน ธันวาคม 2560

[4] แจ้งการส่งรายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำเดือน ปี งบประมาณ 2561

[5] แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561

[6] รายงานยุทธศาสตร์ รพ.สต.บ้านกอก กค.62

[7] ส่งรายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ เดือน ก.ค 62 รพ.สต.ท่าไห

[8] รายงานยุทธศาสตร์ รพ.สต.กุดตากล้า ก.ค.62

[9] รายงานเกิด ตาย มิย.กค.62 กุดกะเสียน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version