งานพัฒนายุทธศาสตร์

หัวข้อ

(1/57) > >>

[1] รับ ssop รพ.สต.

[2] รับรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยีประจำเดือน มกราคม 2561

[3] รับรายงานฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์และงานสารสนเทศโนโลยีประจำเดือน ธันวาคม 2560

[4] แจ้งการส่งรายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ประจำเดือน ปี งบประมาณ 2561

[5] แผนยุทธศาสตร์ ปี 2561

[6] รายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ พค.62 รพ.สต.บ้านไทย

[7] รายงานฝ่ายยุทธ รพ.สต.ชีทวน พ.ค.62

[8] รายงานยุทธศาสตร์ รพ.สต.กุดตากล้า พ.ค.62

[9] รายงานฝ่ายยุทธศาสตร์ รพ.สต.สร้างถ่อ พ.ค.62

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version