ผู้เขียน หัวข้อ: รพสต.ยางขี้นก  (Read 6077 times)

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
รพสต.ยางขี้นก
« เมื่อ: มกราคม 23, 2020, 10:34:03 am »
630116 ANCยางขี้นก นส.มลฤดี นวลศรี162874

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2020, 03:54:55 pm »
630128 ANCยางขี้นก นส.วนิดา วงศ์นาเรือง186906
630128 ANCยางขี้นก นายจิตติพงษ์ มัดหา186907

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 12, 2020, 02:10:53 pm »
630206 ANCยางขี้นก นส.วนิดา วงศ์นาเรือง186906

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 06, 2020, 09:35:55 am »
630303 ANCยางขี้นก นายอภิสร ตระการจันทร์113538
630303 ANCยางขี้นก นส.อนงค์นาฏ วรรณทวี114444

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 20, 2020, 02:36:45 pm »
630305 Hbtypingยางขี้นก นายอภิสร แก้วลุน113538
630305 Hbtypingยางขี้นก นส.อนงค์นาฏ วรรณทวี114444

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 27, 2020, 08:27:29 am »
630324 ANCยางขี้นก นายอดิศร ไพละออ151589
630324 ANCยางขี้นก นส.ศรีไพร ธงศรี44551

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 17, 2020, 09:19:35 am »
630409 ANCยางขี้นก นางสาวไก่น้อย ออนตา187467
630409 ANCยางขี้นก นายพงษ์เพช๊ชร โต้งกระโทก54412

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 24, 2020, 03:51:30 pm »
630413 Hbtypigยางขี้นก นายพงษ์เพ็ชร โต้งกระโทก54412
630413 Hbtypingยางขี้นก  นส.ไก่น้อย อ่อนตา187467

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 28, 2020, 11:36:09 am »
630521 ANCยางขี้นก นส.สุวรรณา รักใคร่37314
630521 ANCยางขี้นก นายสุริยา การินทร์76937

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 02, 2020, 11:41:24 am »
630630 ANCยางขี้นก นส.เนติภรณ์ วารินทร์40412
630630 ANCยางขี้นก นายทองพูล สัจธรรม130079

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 21, 2020, 02:58:36 pm »
630702 Hbtypingยางขี้นก นส.เนติภรณ์ วารินทร์40412
630702 Hbtypingยางขี้นก นายทองพลู สัจธรรม130079

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 30, 2020, 02:39:46 pm »
630723 ANCยางขี้นก นส.สุวรรณา รักใคร่37314

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2020, 10:30:43 am »
601215 Hbtypingยางขี้นก นางคำนาง (ต่างด้าว)
601215 Hbtypingยางขี้นก นายโชคชัย วรรณทวี

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2020, 10:54:07 am »
630804 ANCยางขี้นก นส.คำนาง บู้นะพา179635
630804 ANCยางขี้นก นส.อโณทัย โนนใหญ่76559
630804 ANCยางขี้นก นายโชคชัย วรรณทวี93957
630804 ANCยางขี้นก นายสัญญา อ๊อดเอก105805

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 01, 2020, 02:38:49 pm »
630929 ANCยางขี้นก นส.ณัฐภัทร การินทร์89347

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2020, 03:46:47 pm »
631027 ANCยางขี้นก นส.สุภาษิณี การินทร์108646
631027 ANCยางขี้นก นายอนุชิต แสนทวีสุข71926

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: พฤศจิกายน 09, 2020, 03:38:42 pm »
631103 ANCยางขี้นก นส.อโณทัย โนนใหญ่76559

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ธันวาคม 25, 2020, 03:49:12 pm »
631222 ANCยางขี้นก นส.วริดา อุ่นคำ154936
631222 ANCยางขี้นก นายถาวร อินทร์โสม63310

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 14, 2021, 10:10:11 am »
640105 ANCยางขี้นก นส.คำนาง บู็นะพา179635

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 16, 2021, 02:42:47 pm »
640211 ANCยางขี้นก นส.อัปสร วรรณทวี103207

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2021, 09:24:49 am »
640216 ANCยางขี้นก นส.พรรณปพร วรรณทวี84774

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มีนาคม 26, 2021, 02:45:58 pm »
640323 ANCยางขี้นก นส.สุภาษิณี การินทร์108464

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 11, 2021, 03:22:46 pm »
640608 ANCยางขี้นก นส.คำเปรี้ยว ลัตตะนะวง183834
640608 ANCยางขี้นก นส.อนุสรา มณีลอย58832
640608 ANCยางขี้นก นายจักรกฤษณ์ พื้นผา80457
640608 ANCยางขี้นก นายสุริยันต์ มุธุสิทธิ์2265

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 24, 2021, 03:26:44 pm »
640622 ANCยางขี้นก นส.เสาวลักษณ์ ธงศรี99416

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2021, 02:13:06 pm »
640701 ยางขี้นก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: กรกฎาคม 06, 2021, 03:11:14 pm »
640629ยางขี้นก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: กรกฎาคม 15, 2021, 03:01:14 pm »
Hb typing ยางขี้นก

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

[ไฟล์แนบถูกลบโดยผู้ดำเนินการ]

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: ธันวาคม 06, 2022, 08:30:15 pm »
ANC รพ.สต.ยางขี้นก  29/11/2565

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 13, 2023, 04:28:48 pm »
ANC 07/02/2566 รพสต.ยางขี้นก

labknh

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2,159
  • ดูรายละเอียด
Re: รพสต.ยางขี้นก
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 17, 2023, 02:37:10 pm »
ANC รอบ 15/2/2566 รพ.สต.ยางขี้นก