ผู้เขียน หัวข้อ: ขอให้ส่งรายชื่อคณะกรรมการเก็บรักษาและเบิก จ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562  (อ่าน 612 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

tuk_srisuk

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1208
  • ดูรายละเอียด
รายชื่อคณะกรรมการเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินบำรุง ปีงบประมาณ  2562  รพ.สต.ศรีสุข

1. นายสุรพล         สาริกา     ตำแหน่ง      นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นางมลทิยา       เชื้อแก้ว    ตำแหน่ง      เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
3. นางสาวนันทนา   สาธุภาค   ตำแหน่ง      พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. นางสาวธวัลรัตน์  บุญมาก    ตำแหน่ง      เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

รพ.สต.สร้างถ่อ

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2975
 • 045-203407
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.สร้างถ่อ
1.  นางวีรวรรณ  สมพร            ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2.  นางณิชากร  พุฒพันธ์         ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน
3.  นางสาววรรณพร  ดวงศิลป์    ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

pcu03585

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3018
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.โนนรัง    กรรมการเก็บรักษาเงิน    1. นายณรงค์   บุญถูก   ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
                                              2. นางขัติยาภรณ์     เหนือเกาะหวาย   ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
                                              3. นางสาวนงค์ลักษณ์    ทับทิมหิน   ตำแหน่ง เจ้าพนักงนทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

pcu03581

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1925
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.โพนทอง กรรมการเก็บรักษาเงินบำรุง
1.นางพงษ์ลัดดา  ฉวีวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2.นางลำไพ  สอนอาจ  ตำแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.นายประเทือง  โอภากาศ   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

03571

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 1842
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.หัวดอน
1.นายสุรศักดิ์   สุขสาย
2.นางนิดา   ปวะบุตร
3.นางศศิตา  พูลเพิ่ม

สอ.ยางน้อย

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3243
  • ดูรายละเอียด
  • รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ ยางน้อย
สอ.เฉลิมพระเกียรติฯ ยางน้อย 
1.นางสมพร        ธานี        นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2.นางวนิดา        สาแดง     พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.น.ส.จารุวรรณ   มังตะการ   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
Everyone thinks his own burden the heaviest.


 ( ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ )

IT_SSOKN

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 517
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.กลางใหญ่ 
1.นายพีรพล    เหนือเกาะหวาย        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นางสาวราตรี    โกศล                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3.นางสาวจุฑารัตน์   ฉิมพลี            แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
4.นางสาวสุคนทิพย์   ครองยุติ         เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

pcu03580

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2595
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.บ้านไทย
   
1.นายสายันต์  สวยรูป   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2.นางพงษ์ลัดดา  ฉวีวงศ์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.นางสมัย   ทองอุ่น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

pcu03570

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2449
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.บ้านดงยาง
1.นายเสฏฐวุฒิ  โตมรศิริสกุล
2.นางสาคร  ดีศรี
3.นางสมพร  ธานี

pcu14850

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3200
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.ยางขี้นก
1 นางนฤมล  บุญอารีย์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2 นางเพชรา  โสรกนิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 นส.รัชฎาภรณ์  สีงาม  น้กวิชาการสาธารณสุข

pcu03578

 • Global Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 2169
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.บุตร
1.นางใบศรี  อุทธสิงห์  นวก.สธ.ชำนาญการ
2.นางณฐมน  ภูพวก  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3นางสาวเจริญศรี  หมายมั่น  นักวิชาการสาธารณสุข

pcu14850

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 3200
  • ดูรายละเอียด
รพ.สต.ยางขี้นก แก้ไขใหม่ค่ะ
1 นายวานิชย์  ธิมา นว.สาธารณสุขชำนาญการ
2 นางเพชรา  โสรกนิษฐ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3 นส.รัชฎาภรณ์  สีงาม  นว.สาธารณสุข

pcu03579

 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 261
  • ดูรายละเอียด
ธาตุน้อย
นายพินิต บุญเพ็ง
นางอุดมลักษณ์  ทองรอง
นายอนุชา สมานคำ จพ.ทันตะ
นส.รุ่งอรุณ พิลา นวก.สธ.